Paychecked in Transport

Uitleg over Paychecked

Een  werkgever is wettelijk verplicht  zorgvuldig om te gaan met de cao, in ons geval , de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg. Niet iedere werkgever gaat zorgvuldig om met de cao.

Met zulke bedrijven is het moeilijk concurreren, werkgevers en werknemers die correct handelen worden bedreigd in hun bestaan.

In Nederland is sinds 1 Januari 2017 de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden. Deze wet is in het leven geroepen om deze wantoestanden aan het licht te brengen en tegen te gaan. Ook komt de ketenaansprakelijkheid in deze wet naar voren; werknemers kunnen achterstallig loon door deze wet ook verhalen op de opdrachtgevers van hun werkgever.

Ook in de transportsector wordt actie ondernomen tegen schijnconstructies en andere wantoestanden. Het keurmerk “PayChecked in Transport “ is een initiatief van TLN en EVO. Beide organisaties onderschrijven het belang van juiste uitbetaling van medewerkers in de logistieke keten. Het Keurmerk is ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Bedrijven die het Keurmerk willen halen moeten aan een onafhankelijke keuringsinstantie aantonen dat ze de transport-cao correct uitvoeren en alleen samenwerken met bedrijven die dat ook doen, zoals onder-vervoerders en uitzendbureaus.

Ook aan de bedrijfsvoering worden eisen gesteld; er moet bijvoorbeeld een loonklachtenregistratie zijn voor zowel de eigen medewerkers als die van onder-vervoerders. Een keurmerkhouder is verplicht om gegronde loonklachten te melden aan de keuringsinstantie.

In februari heeft Bureau Cicero de controle uitgevoerd bij Ter Riele Transporten V.o.f. . Wij voldoen aan alle keurmerkeisen en inmiddels zijn we geregistreerd keurmerkhouder “PayChecked in Transport “.  Vandaar dat wij het logo van “PayChecked in Transport “ mogen voeren . We horen bij de eerste vijftien bedrijven in Nederland die het keurmerk hebben gekregen en het aantal blijft groeien.

Wij hopen op deze manier ons steentje bij te dragen aan een eerlijke en gezonde transportsector.

Wet Aanpak Schijnconstructies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/inhoud/maatregelen-tegen-schijnconstructies

Stichting Paychecked in Transport: http://www.paychecked.nl/

TLN over schijnconstructies: https://www.tln.nl/nieuws/paychecked-voordeel-voor-verlader-en-transportbedrijf/